27 mai 2013

Retten til byen

Hvem eier byen og hvem har rett til å utfolde seg der? Hvem bestemmer over byrommene? Og hvordan fungerer dette i praksis? Hvilke muligheter finnes for vanlig folk å påvirke byutviklingen, både organiserte og uorganiserte?

Dette er noen av spørsmålene du kan få svar på i Bystyresalen, Oslo Rådhus, torsdag 30. mai 2013 kl. 09:00 - 15:00

Norge opplever velstandsøkning, men økende forskjeller og krisen i Europa er med på å forsterke dette. Hvordan kan planleggere gjøre for å dempe friksjonen som oppstår i det offentlige rom på bakgrunn av dette?

Konferansen er et samarbeid mellom Tverrfaglig arena for byutvikling (TAB) og Byutviklingskomitéen i Oslo (BUK) og arrangeres hvert år i Oslo Rådhus. Årets konferanse er den sjuende i rekken.

Om foredragene:

Retten til byen
Introduksjon til dagens tema og en gjennomgang av problemstillinger knyttet til tema, både for dagens samfunn og historisk.
Karl Otto Ellefsen, rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Makt og demokrati i byplanlegging
Fersk doktoravhandling som ser på hvordan medvirkning fra innbyggere og lokalsamfunn fungerer eller ikke fungerer som demokratisk korrektiv i en byutvikling som beskrives som utbyggerstyrt og forhandlingspreget. Hvilken rolle har de forskjellige aktørene i praksis - politikerne, utbyggerne og befolkningen? Og er arenaene for medvirkning reelle?
Gro Sandkjær Hanssen, NIBR

Personal Public Space
Superkilen er Nørrebros nye byrom og har som mål å fornye, forskjønne og forbedre hele området. Parken har høye ambisjoner om å være et mangfoldig sted der alle, både beboere og besøkende, fysisk kan møtes og utfolde seg. Foredragsholderen forteller om tankene bak parken og den spesielle medvirkningsprosessen i prosjektet.
Martin Rein-Cano, Topotek 1, Berlin

Bottom-up eller top-down
Tungrodde byråkratier til tross, det oppstår stadig flere såkalte bottom-up-initiativ fra grasrota, der folk på eget initiativ og uten støtte fra myndigheter og eiere tar kontroll over nærmiljøene sine. Århus kommune samarbeider bevisst med disse gruppene innenfor byplanlegging og forteller om sine erfaringer fra dette arbeidet.
Lars Davidsen, Århus Kommune

Hvorfor medvirkning?
Virker medvirkning? Dersom medvirkningsprosessene er gode skal man kunne påvirke planene som lages. Planen Furuset - Fra senter til sentrum har akkurat vært ute på høring. Kan man se spor av medvirkningsprosessen i planen? Gir medvirkning bedre planer?
Målfrid Nyrnes, Oslo Kommune

Følg denne lenken for påmelding.

Konferanse: Retten til byen | Norsk Form

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism