03 juni 2013

Styrtregn er et betydelig problem i byene

I helga ble byer og tettsteder på Østlandet rammet av overvann og oversvømmelser under et særdeles kraftig regnvær. Problemet med overvann i byer og tettbygde strøk hører man imidlertid ellers sjelden noe om. Det til tross for kostnadene knyttet til disse skadene er store.

Overvannsproblemene er økende fordi klimaforandringene har ført til et stadig våtere, villere og mer ekstremt vær, ifølge Klimatilpasningsmeldingen. I denne meldingen ble det også slått fast at avløpsnettene i byene og på tettstedene jevnt over er underdimensjoner til å ta unna for de stadig økende vannmassene.

Ifølge tall fra Norsk Vann, vann- og avløpsbransjens interesseforening, trenger vann- og avløpsanleggene å oppgraderes for 490 milliarder kroner for å møte fremtidens behov. Assisterende direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann sier folk flest må belage seg på høyere vann- og avløps-utgifter i fremtiden. Hun ber også regjeringen så raskt som mulig avklare hvem som skal være ansvarlig myndighet for overvann.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism