14 juli 2013

Grønne tak er effektiv klimatilpasning

Halvparten av blokkene i Operakvarteret
i Bjørvika er planlagt med grønne tak.
Klimaendringene vil føre til at vi vil oppleve flere dager med mye nedbør. Den gjennomsnittlige nedbørmengden vil også øke. Denne utviklingen gjelder hele Norge og for alle årstider.

En rekke norske byer har et underdimensjonert avløpsnett, og utstrakt bruk av grønne tak på bygninger kan være ett egnet tilpasningstiltak for å håndtere større nedbørmengder.

København opplevde et skikkelig styrtregn med store oversvømmelser for et par år siden. Dette har vært med på å gi arbeidet med grønne tak et skikkelig puff fremover.  Danskene regner med at om tre år er 325 000 kvadratmeter tak blitt grønne.Miljøpartiet De Grønne har foreslått for bystyret at Oslo bør følge i Københavns fotspor og vedta at nybygg med tak som heller mindre enn 30 grader skal dekkes med grønt, så langt det lar seg gjøre. Også ved renovering må byggene få grønne tak.

To hovedtyper av grønne tak
Ekstensive tak er det billigste å anlegge og krever minst vedlikehold. Lav vekt gjør i tillegg denne taktypen best egnet for konstruksjoner som ikke er tilpasset stor tyngde. På ekstensive grønne tak er det vanlig å dyrke sedumarter (bergknappfamilien) i et substrat av knust takstein og kompost. Disse plantene har et svakt rotnett, tåler godt tørke og er tilpasset vekst i næringsfattig jord. Når taket er vannmettet kan vekten komme opp i 50 – 130 kilo per m2

Intensive grønne tak i New York
Foto: alykat
Intensive grønne tak beveger seg i retning av tradisjonelle hageanlegg. Taket kan inneholde de fleste plantearter. Et slikt tak krever mye vedlikehold og er også langt mer kostbart å anlegge. Et intensivt grønt tak kan bli tungt, og vekten varierer normalt fra 240 til 900 kilo per m2, avhengig av om det er dyrket busker og trær. Taket må være helt tett, og det er viktig at det legges en rotstoppende membran hvis det anlegges planter med rotsystem som kan ødelegge taket.

Flere gunstige effekter
Grønne tak har lang levetid fordi UV-stråling ikke treffer direkte på taket, samt at temperatursvingningene avtar. Når taket inneholder vann til fordamping virker det avkjølende på bygningen

I et storbyperspektiv har det vært mye oppmerksomhet rundt begrepet ”heat islands”. Varme flater – som det er mye av i en by – produserer varm luft som stiger. Dermed trekker kaldere luftmasser inn over byene. Disse luftmassene trekker gjerne med seg nedbør som er forurenset av utslipp fra industri som har tilhold i utkanten av byene. Grønne tak reduserer oppvarmingen i bykjernene, og bidrar dermed til å redusere den negative effekten med forurenset nedbør.

Kilde: regjeringen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism