25 august 2013

450 vindmøller ved Trondheimsfjorden

Foto: Tommy Gildseth
Fredag bekrefter energiminister Ola Borten Moe at han sier ja til åtte nye vindparker på Trøndelagskysten. De åtte parkene vil gi 3,7 milliarder kilowattimer (TWh) fornybar strøm i året, tilsvarende årsforbruket til 180000 husstander. Til sammen er det snakk om 450 nye vindmøller og en høyspentledning som strekker seg over 25 mil med urørt kystnatur.

Fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning og Norsk ornitologisk forening (NOF) er blant dem som har argumentert for en samlet plan for vindkraft på Trøndelagskysten, fordi ingen kjenner konsekvensene av en så massiv utbygging. Det er et krav verken NVE, Stortinget eller OED har vært villige til å imøtekomme.

Også økonomer har argumentert kraftig mot at det investeres milliarder i vindkraft. Prosjektene er helt avhengige av subsidier for å være bedriftsøkonomisk lønnsomme.

Kilde: adressa.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism