21 august 2013

"Umulig å stanse klimaendringene"

Oppvarmingen dette århundret blir muligens ikke så stor som FNs klimapanel har fryktet tidligere. Men konsekvensene av selv en moderat oppvarming ser ut til å kunne bli verre enn forskerne før har ment.I 2001 sa klimapanelet at det var «sannsynlig» (minst 66 prosent sikkert) at påvist oppvarming og påviste klimaendringer skyldtes menneskelig medvirkning. I forrige rapport i 2007 ble dette skjerpet til «veldig sannsynlig» (minst 90 prosent sikkert). Siden da har forskningen gjort store fremskritt og klimamodellene sterkt forbedret. I år vil panelet konkludere med at det er ekstremt sannsynlig (95 prosent, eller mer) at minst halvparten av observert oppvarming skyldes våre utslipp.

Det kanskje mest oppsiktsvekkende i årets rapport er den sterke understrekningen av at oppvarmingen og klimaendringene vil fortsette i mange hundre år etter at vi mennesker skulle klare å stanse samtlige av våre utslipp.

Panelet minner om hvordan situasjonen i verden var forrige gang det var to grader varmere. Det var under forrige mellomistid for 120 00 år siden. Da var havnivået minst fem meter høyere enn nå.

I utkastet Aftenposten har heter det at det er «svært sannsynlig» at Golfstrømmen vil svekkes med 20–30 prosent dette århundret, og at det er «sannsynlig» at noe av svekkelsen vil skje allerede innen 2050. Golfstrømmens varme vann fra sørvest i Atlanterhavet er det som gjør det mulig å bo i Norge. Panelet sier det er usannsynlig at strømmen vil kollapse de neste hundre årene, men at en kollaps ikke kan utelukkes etter det.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism