24 november 2013

Miljøgiftene omringer oss

Kirsten E. Rakkestad, Postdoktor, Farmasøytisk institutt, avdeling for farmasøytisk biovitenskap, UiO, skriver om miljøgifter er kjemikalier som er lite nedbrytbare, og om hvordan disse kan hope seg opp i levende organismer og er giftige. Dette omfatter også langtidsvirkninger som kreft, reproduksjonsskader og arvestoffskader.

En svensk dokumentarfilm, «Underkastelsen» av Stefan Jarl, handler om nettopp disse skumle stoffene. I filmen intervjues 23 av vestens fremste eksperter på området.Norske myndigheter er i utakt med WHO, skriver ernæringsfysiologer. Filmen har blitt vist flere ganger på NRK, og personlig trodde jeg den ville skape en del debatt. Det gjorde den egentlig ikke. Kanskje folk skrudde av. Tanken på at vi forgifter våre egne barn kan bli for mye å ta inn.

Stefan Jarl bruker dessuten sterke virkemidler, og snakker om «hotet som omger oss och finns i oss, och som riskerar utplåna mänskligheten långt innan epidemier, krig eller klimatförändringar». Det er som sagt ubehagelig.

Den vitenskapelige usikkerheten og uenigheten er reell. Men kanskje også lett å gjemme seg bak? Mødrene til unge menn med redusert sædkvalitet, hadde høyere mengder av miljøgiften perfluoroktansyre (PFOA) i blodet under svangerskapet viser en fersk dansk studie som Nasjonalt Folkehelseinstitutt har deltatt i. Tidligere studier har vist sammenheng mellom BPA i urin og redusert sædkvalitet blant menn i Kina.

Det er særlig den hormonhermende effekten av BPA som det har vært mye uenighet rundt.

Når man eksponeres for mange stoffer samtidig kan noen stoffer forsterke hverandre.Det er det flere grunner til. For det første er det helt normalt at vitenskapelige fakta endres over tid etter hvert som forskningen utvikles og nye funn blir gjort. Enkelte stoffer kan vise seg å være mindre farlige enn man først trodde, mens stoffer man trodde var ufarlige kan vise seg likevel å ha skadelige effekter.

Programserien Forbrukerinspektørene på NRK hadde fokus nettopp på BPA i et av sine programmer tidligere i år. Der argumenterte Forbrukerrådets direktør Randi Flesland knallhardt for etforbud mot BPA i matemballasje. «Dette er et hormonforstyrrende stoff og dyreforsøk viser at det kan hemme utviklingen i hjernen til fosteret. Så dette hører ikke hjemme i menneskeføde» sa hun, og videre: «Det er ingen tvil om at dette stoffet gir negative helseeffekter, så da bør man heller ikke ta noen risiko».

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism