12 desember 2013

Ikke alle tjener på varmepumpen

- En god luft/luft-varmepumpe koster rundt 25 000 kroner og dersom man bruker den riktig kan spare inntil 50 prosent på oppvarmingsbehovet, sier Jørn Stene, førsteamanuensis ved NTNU, til Bergens Tidende.

Riktig plassering av varmepumpehandler ifølge Norsk Varmepumpeforenings nettsted, Varmepumpeinfo.no, om forhold som vibrasjon, lyd, drenering og skjerming og lufttilstrømning.

Dersom du følger veiledningen for en mest mulig effektiv bruk av luft/luft-varmepumpen, vil det være mange tusenlapper å hente i reduserte strømkostnader.

Klikk.no har beregnet at man kan spare opp mot 5000 kroner, avhengig av de klimatiske forholdene og lengden på fyringssesongen. Ifølge enøkkalkulatoren til Akershus Enøk og inneklima AS, vil en temperaturendring på to grader føre til et merforbruk på rundt 1200 kWh. For en rekkehusleilighet beliggende ved kysten i Sør-Norge vil denne økningen ifølge klikk.no sine beregninger nesten spise opp gevinsten med varmepumpen. Da har vi regnet med en avskrivningstid på 12 år, en investeringskostnad på 25 000 kroner og en årsmiddeltemperatur på 6,1 grader.

I kaldere strøk, med større oppvarmingsbehov, vil det fortsatt være en gevinst å hente ved en temperaturøkning på to grader.

Kilde: Bergens Tidende

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism