22 januar 2014

Grønn energi kan ende som taperen

Ambisjonene om vindmøller og solcellepanel over hele det europeiske kontinentet har fått seg en knekk. Når EU-kommisjonen i morgen legger frem sin plan for felles klima- og energipolitikk frem mot 2030, er det usikkerhet rundt energivennlige bedrifter i hele Europa.

Flere i bransjen advarer om at eksport av vindkraft vil falle markant dersom politikerne ikke setter et mål for andelen fornybar energi frem mot 2030.

Den store usikkerheten rundt målet for fornybar energi har ført til et opprør i EU-parlamentet, som i siste instans skal være med på å bestemme klimapolitikken. To sentrale utvalg i parlamentet har på forhånd oppfordret til at målet for fornybar energi bør ligge på 30 prosent i 2030. Noe annet vil være et «veldig dårlig signal», sier den tyske lederen for miljø- og energiutvalget, Matthias Groote.

Kilde: Bergens Tidende

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism