20 januar 2014

Småhusplanen i Oslo

Den nye småhusplanen i Oslo gir sterkere vern av trær og mer presise krav til terreng­inngrep, bygningsvolumer, plas­sering og utforming. Dette de viktigste endringene i den nye Småhusplanen:
  • Definisjoner innført for nærområde, bebyggelsesstruktur, grøntdrag, flate tak med mer.
  • Totalhøyden, dvs. bygg og terrenginngrep samlet, er nytt. I sterkt skrånende terreng vil dette hindre hus med flere enn tre etasjer.
  • Ved bygging av to–fire boenheter på samme eiendom, skal hver boenhet ha eget uteoppholdsareal på minst 8 x 8 meter. Fra fem boenheter skal det opparbeides et felles uteareal for beboerne, egnet til lek og aktivitet.
  • Ved etablering av fire eller flere boenheter på samme eiendom, skal minst 25 % av parkeringsplassene være gjesteparkeringsplasser på terreng på egen tomt (i praksis minst to gjesteplasser).
  • For eiendommer langs vassdrag som er definert som sideløp i Oslo, er byggegrensen redusert fra 20 til 12 meter.
Les mer om Småhusplanen, via ByplanOslo

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism