03 januar 2014

Store miljøfordeler med Bjørvika

Foto: schikulski
Bjørvika-utbyggingen har store miljøfordeler. Tett utbygging gir lavere utslipp av klimagasser, viser en fersk rapport fra TØI. En sentral lokalisering av arbeidsplasser i Bjørvika i Oslo sentrum innebærer at utslipp av klimagasser relatert til jobbreiser halveres sammenliknet med om arbeidsplassene hadde vært spredt utover i hele Oslo.

Dette viser en rapport som Transportøkonomisk institutt har utarbeidet for Rom Eiendom AS. Analysen viser at bygging av 12.500 arbeidsplasser i Bjørvika i stedet for å fordele dem rundt om i Oslo sparer byen for 6.250 bilturer og 110.000 kjøretøykilometer med bil per døgn. Dette gir blant annet 15 tonn mindre CO2-utslipp per døgn.

Les rapporten: TØI Miljøeffekter av sentral knutepunktsutvikling.pdf

Rom Eiendom AS

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism