01 mars 2014

Høyblokka kan tilfredsstiller byggtekniske krav

Høyblokka kan tilfredsstille kravene til konstruksjonssikkerhet i byggteknisk forskrift med relativt enkle forsterkninger. Dette går frem av en rapport (se også nederst i denne artikkelen) Kommunal- og moderniseringsdepartementet mottok fra Statsbygg. Departementet ga 20. januar i år Statsbygg i oppdrag å vurdere Høyblokkas konstruksjonssikkerhet opp mot kravene i byggteknisk forskrift.

Høyblokka. Foto: Teigens Fotoatelier/Dextra Photo
I oversendelsesbrevet fra Statsbygg går det frem at Høyblokka er en robust konstruksjon. Etasjeskillene i Høyblokka er dimensjonert for større vekt enn det forskriften krever.

Bæresystemet som søyler og dekke er solid, mens bjelker må forsterkes for å tilfredsstille forskriftens krav. Vurderingen tar høyde for fasadesikringstiltak som vil gjøre bygget betydelig tyngre.


Regjeringen tar sikte på å velge konsept for regjeringskvartalet før sommeren. Kommunal- og moderniseringsministeren har tidligere varslet at spørsmålet om bevaring eller riving blir en del av denne beslutningen ennå ikke er avklart. Konseptvalgsutredningen, kvalitetssikringsrapporten, Riksantikvarens rapport om verneverdier og rapporten om konstruksjonssikkerhet inngår i beslutningsgrunnlaget til regjeringen.

Norsk Forms direktør er glad for at kommunal- og moderniseringsministeren uttaler at han ønsker å se på verneverdien i regjeringskvartalet, men mener det er synd at viktigheten av å ta vare på vår felles kulturarv nok en gang blir oversett.

- Vi etterlyser fortsatt en ordentlig vurdering av økonomiske hensyn opp mot kulturhistoriske, arkitektoniske og bymessige verdier. Det er helt nødvendig for å sikre et godt nok beslutningsgrunnlag i spørsmålet om riving eller ikke riving av Høyblokka og Y-blokka, sier han.

- Et for konsentrert regjeringskvartal vil gå på bekostning av bymiljø, trafikanters behov og lokale næringsinteresser, særlig om det forutsettes at flesteparten av departementene skal samlokaliseres. Derfor bør utvalget vurdere nøye hvor mange av departementene som egentlig må samlokaliseres. Kvaliteter i byrommene må aktivt prioriteres foran maksimal utnyttelse og tetthet. Det kan man belyse med mer detaljerte studier og plan- og arkitektkonkurranser, understreker Andreas Vaa Bermann.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism