22 mars 2014

Nytt regjeringskvartal

Jeg mener det er viktig med debatt, åpenhet og en involverende prosess når vi skal utforme en del av vår hovedstad, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han ønsket velkommen til møte om nytt regjeringskvartal 18. mars 2014.

Sanner sa blant annet følgende:

To av utredningene er bestilt av departementet som del av den såkalte KS-ordningen. Formålet med denne ordningen er at beslutningsgrunnlaget for regjeringen i saker som gjelder store statlige investeringer skal være godt utredet og kvalitetssikret.

Den første, konseptvalgsutredning for fremtidig regjeringskvartal, ble lagt fram i fjor sommer. Den skapte mye debatt, ikke minst fordi den anbefalte riving av alle bygningene som ble betydelig skadet 22. juli, Høyblokka og Y-blokka inkludert.

Den andre rapporten kom for en måned siden. Det er en kvalitetssikring av konseptvalgsutredningen. Denne tar ikke stilling til riving eller ikke, men mener det er opp til oppdragsgiver, altså regjeringen, å ta stilling til dette.

Riksantikvaren la i oktober 2013 fram en utredning om verneverdi og ny bruk. Denne redegjør grundig for verneverdier, og fastslår at Høyblokka og Y-blokka er av høy nasjonal verdi.

Men diskusjonen om det fremtidige regjeringskvartalet må dreie seg om mye mer enn Høyblokka og Y-blokka. Det er ulike hensyn som må avveies:
  • Vi skal ivareta behovet for effektive arbeidsplasser.
  • Vi skal ha et sikkert regjeringskvartal, men det skal ikke være en festning som stenger innbyggerne ute.
  • Vi må sørge for å ta vare på bymiljøet. Det må gjøres en helhetsvurdering. Stikkordene er kulturminner, verneverdier og kunst, bymiljø og byutvikling, miljø og energi, sikkerhet og funksjonalitet i det nye regjeringskvartalet.
  • Vi må tenke kostnader, og ikke minst må vi tenke langsiktighet.
Begge rapportene anbefaler alternativ Øst som hovedkonsept. Det vil si en oppbygging av regjeringskvartalet mellom Akersgata og Møllergata nordøst mot Hammersborg. Det anbefales også at alle departementene, unntatt Forsvarsdepartementet, samles i regjeringskvartalet. Kvalitetssikrerne mener at det bør legges opp til en høyere tomteutnyttelse i eksisterende regjeringskvartal..

Jeg tror ikke det er enkelt å finne løsninger alle er godt fornøyd med. Før jul holdt jeg en innledning på DogA. Den dagen var det oppslag i tre aviser, med tre ulike anbefalinger. Og jeg merket meg også at både de og andre var veldig opptatt av at statsråden og regjeringen raskt måtte ta en beslutning, men det var da underforstått at man helst måtte være enig med dem.

Men at det er statlig reguleringsplan betyr ikke at vi ikke vil legge vekt på medvirkning og involvering. Det er de samme prosess- og medvirkningskravene også for statlig plan. Vi vil legge stor vekt på medvirkning og forankring av planarbeidet. Særlig viktig er det i forholdet til Oslo kommune.

Første fase i planarbeidet vil være utarbeidelse og fastsetting av et planprogram for det videre reguleringsplanarbeidet. Her vil det blant avklares hvilke ytterligere utredninger som er nødvendig, og hvordan medvirkning i planprosessen vil foregå. Før programmet fastsettes skal det sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, og det vil også bli arrangert høringsmøter om planprogrammet.

Kilde: regjeringen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism