25 mars 2014

Planlegger høyhus ved Oslo S

På tomta til den gamle Postterminalen planlegges det riving og helt ny bebyggelse. Sentralt blir et iøynefallende næringsbygg, nesten på høyde med Postgirotårnene.

Postterminalbygget – det lave bygget ved foten av Postgirobygget – rives og erstattes med ny bebyggelse med høy utnyttelse. Det er skissert en sammenhengende bygningsmasse på tomta med et høyhus mot øst. Der er bebyggelsen trukket tilbake fra eiendomsgrensen for å muliggjøre en fremtidig grøntkorridor langs Akerselva.

Høyhuset tenkes å få en høyde på ca. 100 m (Hotel Plaza er på 117 m og Postgirobygget på hhv. 108 og 111 m). Resten av bygningsmassen tenkes bebygd med maks 42 m høyde. Bebyggelsen er tenkt å ligge rundt en åpen plass mot sør og jernbanesporene. Her kan det bli mulig overgang mot et fremtidig lokk over sporene. Det planlegges også forbindelser gjennom bygningsmassen mellom den åpne plassen og gaten på nordsiden.

Utbyggeren ble bedt om å lage et planprogram, som forelå høsten 2011. Plan- og bygningsetaten har ikke behandlet planprogrammet i påvente av at rapporten fra plansamarbeidet Kollektivknutepunktet Oslo S skulle foreligge. Det gjorde den i august. Der ble det anbefalt at det lages et felles planprogram for Biskop Gunnerus’ gate 14B, Oslo S og Bussterminalen fordi de henger så mye sammen. Dette ventes ferdig ved årsskiftet.

Kilde: ByplanOslo

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism