12 mars 2014

Vil løse trafikkaoset i Bergen

90.000 biler passerer Nygårdstangen hver eneste dag, men 2/3 av bilene skal ikke til Bergen sentrum. et forslag går ut på at trafikken skal fjernes, krysset jevnes med jorden og erstattes av boliger, arbeidsplasser og parkområder. På den måten vil Nygårdstangen kunne bli en levende sentrumsbydel, mener Sweco. For 30 år siden var det Swecos forgjenger Bjarne Instanes AS som prosjekterte viadukten og krysset. Firmaet var stolt av prosjektet på 80-tallet, men mener det er på tide å rive alt nå.
En løsning for området er avhengig av et ringveisystem for eksempel fra Fyllingsdalen til Fjøsanger og videre til Arna. Da kan mange av de 60.000 bilene som skal andre steder enn sentrum kjøre der. Videre kan Fløyfjellstunnelen kobles direkte sammen med Nygårdstunnelen, gjennom en ny tunnel under Storelungeren.

Rundt Hovedbrannstasjonen og Amalie Skram videregående kan det bli plass til 12.000 arbeidsplasser og 3000 boliger.
Statens vegvesen er i gang med å planlegge et fullverdig ringveinett rundt Bergen, noe som tilnærmet kan halvere trafikken på Nygårdstangen. Når ringveien er på plass, mener Sweco at resten av arbeidet med å omforme Nygårdstangen kan gå i pluss.

Planleggerne vil bevare viadukten som i dag frakter biler til Fløyfjellstunnelen. Men i fremtiden kan den bli en grønn transportåre for syklister og gående. Det kan bli Bergens svar på den berømte High Line på Manhattan:


Kilde: Bergens Tidende

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism