03 april 2014

Hva vil Lambda egentlig koste?

Tor Fr. Rasmussen, tidligere utredningsleder Oslo byplankontor stiller spørsmål ved realismen i kostnadsoverslagene for «Nytt Munch-museum»:

FOTO: MIR/HERREROS ARQUITECTOS
I forslag til reguleringsplan for Lambda har høyblokken med podium/base et gulvareal på 27.600 kvadratmeter brutto. Av et vedlegg til søknaden fremgår det at den museumsbygningen Holte Consulting AS har kostnadsvurdert har et gulvareal på 12.300 kvadratmeter, mindre enn halvparten av Lambdas gulvareal. Dette var da også den størrelse som, sammen med lavere byggehøyder, var en forutsetning som «rom og funksjonsprogram» i plan- og designkonkurransen. Herreros-arkitektene tilsidesatte imidlertid disse premisser, hvilket juryen, Hav Eiendom, kommunale etater og politikere senere har akseptert.
/../
Den bygning og planprosess som er «kvalitetssikret», er en annen enn den bygning som nå fremvises på bilder i aviser og på TV. På det nåværende tidspunkt er det ingen som kan si nøyaktig hva det vil koste å bygge Lambda på «feil sted». Men at det vil bli minst dobbelt så meget som det er angitt i søknaden til Kulturdepartementet, kan det neppe være tvil om.


Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism