12 april 2014

Må aktivt manipulere klimaet

På tide med avgifter på flybensin!
Foto: US Airforce
I morgen kommer FNs klimapanels råd for hvordan vi skal bekjempe klimaendringene. Rapporten beskriver en rekke forutsetninger for utviklingen av klimagassutslipp fram mot 2100, og hva som skal til for å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.

For første gang diskuterer også rapporten etiske problemstillinger i forbindelse med menneskeskapte klimaendringer.

Lekkasjer fra rapporten tyder på at det vil anbefale kutt i fossil energiproduksjon, eksplosiv økning i fornybar energi - og teknologier som trekker ut CO2 av atmosfæren. Verden trenger karbonfagst ikke bare til bruk i industri, kull- og gasskraftverk, men også i biobrenselanlegg som på den måten skaper karbonnegative løsninger, er det ventet at panelet anbefaler.

- Bio-karbonfangst er allerede handling. I USA har landbruksbedriften ADM og det vitenskapelige miljøet i Illinois drevet lagring av CO2 fra bioetanolproduksjon i stor skala, med planer om ytterligere økning. På grunn av den nærmest rene CO2-gassen som frigjøres under bioetanolproduksjonen er det ikke behov for aminer eller annen teknologi for å skille den ut fra de øvrige eksosgassene, så dette er relativt billig CO2-fangst. Dette kan i prinsippet også gjøres i Europa, der CO2 eksempelvis fanges fra Abengoas bioetanolanlegg ved Rotterdam. Det finnes imidlertid ingen insentiver for å lagre den, så den selges til drivhus i området for å øke vekstraten, forklarer Frederic Hauge i Bellona.

- En nøkkelfaktor blir å lykkes med å produsere store mengder biomasse på bærekraftig vis, sier Hauge. Det kan for eksempel være avfall fra treforedling og landbruk eller alger.

- Norsk skogsnæring burde kunne se interessante muligheter i konseptet, siden Norge har store skogområder som kan forvaltes bærekraftig og samtidig yte mye energiholdig biomasse, sier Hauge.

Forskerne i klimapanelet peker på risikoen for uforutsette effekter av manipulering eller bio engeneering, som for eksempel refleksjon av sollys eller utslipp av partikler i atmosfære eller hav. Karbonnegativitet basert på de to kjente teknologiene bioenergi og fangst av CO2, er mindre kontroversielt, men bioenergi har et annet problem: Produksjon av råvarene har hittil ofte kommet i konkurranse med produksjon av mat.

176 forskere fra FNs klimapanel sier i rapporten de legger fram søndag at rike land må kutte kraftig i CO2-ustliippen for at fattige land skal få sin velstandsvekst. Klima-sosialisme, kalles det.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism