14 april 2014

Powerhouse Kjørbo

Ved å optimalisere og kombinere kjent teknologi på nye måter, kan et ordinært kontorbygg fra 1980-tallet
på Kjørbo i Sandvika produsere mer energi enn det bruker. Det er første gang et bygg er rehabilitert på en slik måte, og metoden kan enkelt overføres til andre kontorbygg.


Rundt 80 prosent av byggene som brukes i dag, kan fortsatt være i bruk om 40 år. For å redusere det enorme energiforbruket i bygg er det derfor avgjørende å gjøre noe med eksisterende bygninger. Totalt årlig energiforbruk for kontorbygg i Norge er 5 – 6 TWh. Dersom alle kontorbygg ble rehabilitert slik at de produserer mer energi enn de bruker, ville det frigi energi tilsvarende forbruket til rundt 300 000 eneboliger.


På Kjørbo i Sandvika ligger det an til at de to byggene kan produsere over 200 000 kWh årlig ved hjelp av solceller. Denne strømmen kan leveres til tekniske anlegg i byggene og også i perioder til strømnettet. Nøkkelen til å komme positivt ut ligger i integrasjonen av energieffektive tekniske løsninger og helhetlig arkitektur. Byggenes totale behov for energi til varme, kjøling, ventilasjon og belysning ligger an til å bli på rundt 100 000 kWh, eksklusiv brukerutstyr. I totalregnestykket inngår også energi brukt til produksjon av materialer i bygget, slik at totalt sett blir det et lite energioverskudd.

Fakta om Powerhouse Kjørbo
 • Kjørbo ligger ved vannet i Sandvika i Bærum kommune og Entra Eiendom eier kontorbyggene på området.
 • Hvert av de to planlagte rehabiliterte byggene er på ca. 2600 kvadratmeter, på tre og fire etasjer – samt kjeller, og ble oppført i 1980. I dag har byggene et energiforbruk på rundt 250 kWh pr kvadratmeter pr år.
 • Etter rehabilitering planlegges energibehovet dekket av egen energiproduksjon fra solcellepaneler. Panelene kan produsere elektrisitet til bruk på området eller for levering på nettet. Solcellepanelene kan levere over 200 000 kWh årlig, eller 41
 • kWh/m2 årlig.
 • Energibrønner boret i fjell kan forsyne byggene med frikjøling om sommeren, og fungerer som energikilde for byggenes
 • varmepumpeanlegg om vinteren. En av varmepumpene benyttes også til oppvarming av varmt tappevann.
 • Vegger, tak og vinduer er planlagt med svært god tetthet og isolasjonsevne. Utvendig solavskjerming og innvendige løsninger, som eksponering av betong i dekkene, bidrar til redusert kjølebehov sommerstid.
 • Ventilasjonsløsningene skal sikre godt inneklima med lavest mulig energiforbruk. Løsningene kombinerer høyeffektiv varmegjenvinning, særdeles lavt trykkfall og effektiv, behovsstyrt ventilasjon på en måte som minimerer behovet for ventilasjonskanaler, spjeld og tilhørende automatikk for styring.
 • Elektrisitetsbehovet til belysning er redusert gjennom effektiv utnyttelse av dagslys og bruk av energieffektive belysningssystemer, styrt etter behov.
 • Kalkulert energiforbruk i bygningene, eksklusiv brukerutstyr, blir dermed rundt 100 000 kWh årlig, eller 20 kWh/m2.
 • Når energi som er brukt til produksjon av materialer, såkalt bunden energi, trekkes fra, viser beregningene at det blir et overskudd i energibalansen totalt.
 • Godt innemiljø har høy fokus i prosjektet, og alle innvendige arealer skal oppgraderes til moderne kontorlokaler.
 • I fasadene er det planlagt å bruke brent tre, som beholder det mørke uttrykket i bygningene, som er et miljøvennlig materiale og er gunstig i forhold til bunden energi.
Kilde: Powerhouse

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism