07 mai 2014

Lokal kur mot klimaendringer

– Temperaturøkningen kan begrenses til to grader med et globalt kvotemarked, det har mange analyser allerede vist. Ordningen kunne blitt den fallskjermen Jorda behøver, men verden er milevis unna enigheten som trengs for å få den innført. Derfor er det viktig å se etter reserveskjermer, sier SINTEF-forsker Bjørn Bakken.Bakken har ledet et internasjonalt prosjekt der deltakerne blant annet har regnet på hva som vil skje hvis enkeltland går sammen om å rydde opp primært i sin egen region – og bruker EUs klima- og energistrategi som mal. EUs klima- og energistrategi kalles "20-20-20". Den går ut på at unionen innen 2020 skal ha redusert sitt utslipp av klimagasser med 20 prosent, blitt 20 prosent mer energieffektiv og økt andelen fornybar energi til 20 prosent.– Budskapet vårt er ikke at EUs mål må kopieres for at regionale klimastrategier skal føre fram. Prosjektet viser først og fremst at det finnes mer enn én vei til togradersmålet. Og at en verden som strever med å enes om en global avtale, trolig kan oppnå mye ved å la store land og regioner gå for individuelt tilpassede regionale klimastrategier i stedet, sier Bakken.Kilde: Gemini.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism