12 juni 2014

App for beregning av energimengde i ved

I forbindelse med et forskningsarbeid for å finne bedre metoder for omsetning av fyringsved har Skog og landskap lansert en ny rapport hvor omsetningen baseres på måling av vekt og fuktighet. I dette arbeidet er det også utviklet og lansert en gratis app til smarttelefoner og nettbrett.

Fyringsved er en viktig energibærer i Norge. På landsbasis brukte hver innbygger i 2011 i gjennomsnitt 245 kilo ved. I en ny rapport fra Skog og landskap vises det til at fyringsved i dag omsettes i hovedsak etter volum-, løst eller stablet, og fortrinnsvis i sekker. Dette er en upresis omsetningsform. Forskere ved instituttet har i en ny undersøkelse sett på et omsetningssystem basert på måling av vekt og fuktighet.

- Tidlig i prosjektet laget vi en manuell «vedkalkulator» for å ha et visuelt verktøy for å vise sammenhengen mellom vedens vekt, fuktighet og brennverdi i kilowatt-time. Så fikk vi idéen om å lage denne kalkulatoren som en egen programapplikasjon som kan installeres i smart-telefoner. Applikasjonen er gratis og finnes både for Apple- og Android-telefoner og nettbrett under navnet «Vedkalkulator», forteller Eirik Nordhagen ved Skog og landskap.

For å ha fullt utbytte av applikasjonen trenger du å vite fuktigheten i veden du vil anskaffe. Hvis dette ikke er oppgitt kan man kjøpe en fuktmåler. Når man så har både vekten og fuktigheten på vedpartiet er det bare å taste inn verdiene i vedkalkulatoren. En kan også legge inn prisen på vedpartiet, og dermed får man oppgitt den samlede energimengden i veden oppgitt i kilowatt-timer, samt vedkostnaden oppgitt i øre per kilowatt-time.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism