12 juni 2014

Norge dårligst i klassen på skogvern

Nordisk boreal barskog.
Foto: Nick Lott 
Det boreale barskogsbeltet, taigaen – som går gjennom nordlige deler av Skandinavia, via Russland og over til Nord-Amerika, er verdens største skognatur. Her lever mange utrydningstruede arter og samtidig er taigaen jordas største karbonlager i skog. Dermed er den nordlige skogen særdeles viktig både for naturmangfold og klima.

- Alle vet at tropisk regnskog må bevares både for å redde utrydningstrua arter og klima, men få vet at det samme gjelder for den nordlige skogen. Derfor kalles denne skogen ofte «Den glemte skogen» og det enorme karbonlageret i den nordlige skogsjorda for «Det glemte karbone, sier Trude Myhre, skogbiolog i WWF.

Barents Protected Area Network (BPAN), etablert under Nordisk ministerråd, har laget en unik oversikt over eksisterende skogvernområder i Barentsregionen. Resultatene fra BPAN-prosjektet viser at Norge ligger på bunn når det gjelder skogvern, sammenliknet med våre naboland.

Sverige og Finland har vernet mer enn 4-5 prosent og Russland mye mer av landets totalareal. Norge har derimot kun vernet 2,5 prosent av den produktive skogen. Til tross for en høyere andel skogvern i nord enn lenger sør i landet, har Norge langt igjen til å nå internasjonale forpliktelser innen 2020. Mange av konferansedeltakerne er sjokkert over Norges dårlige skogvern.

Kilde: WWF Norway

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism