01 juli 2014

Byggbransjen må bli bedre på lokale klimatilpasning

Ekstremvær øker kravene til fleksible valg av løsninger og tilpasning til ulike klimasoner. Norske boligutbyggere kan få krav om å anlegge regnbed, takhager og beplantning som suger vann. Spesielt i byene skaper styrtregn kombinert med fortettet bebyggelse og asfalterte flater, bekymring.

– I forrige uke fikk Oslo like mye regn på tre timer som er vanlig i løpet av én måned. De tette flatene gjør at vannet renner fortere, og vi får større urbane flomsituasjoner enn om vannet var i naturterreng og ble sugd naturlig opp i grunnen. For å unngå flomtopper må vi forsinke vannet så mye som mulig. Dette gjør vi med å velge løsninger som holder igjen vannmengdene, sier Cecilie Flyen Øyen ved SINTEF Byggforsk.

Øyen har vært med på å gjennomføre en undersøkelse av klimatilpasning og fuktsikring i typehussektoren. Forsklerne konkluderer med at norske hus ikke kan utformes likt fra sted til sted.

Bærum og Oslo kommune har lansert tiltaket “Blågrønn faktor” som tar hensyn til vann og vegetasjon i et område. Dersom grønne flater forsvinner, må en utbygger kompensere for dette med takhager, beplantning i gårdsrom, eller åpne kanaler som regnvannet kan føres i. Trondheim kommune krever på lignende vis at overvann på egen tomt skal fordrøyes eller bremses opp.

Kilde: Gemini.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism