01 juli 2014

Grov arbeidsmarkedskriminalitet innen bygg og anlegg

Åtte av ti selskaper innen bygg og anlegg som er kontrollert i Bergen denne våren, står bak grov arbeidsmarkedskriminalitet. Det handler om alt fra hvitvasking av kriminelt utbytte til menneskehandel. Grov utnyttelse av arbeidstakere. Og omfattende svindel med skatt og avgifter.

– Det vi finner når vi er ute på tilsyn er gjennomført organisert kriminalitet, sier Knut Andreas Lervåg, prosjektleder ved Arbeidstilsynet på Vestlandet.

Lervåg leder et nytt og unikt prosjekt hvor kontrollører fra arbeidstilsynet, kemner og skattemyndigheter sitter tett sammen til dagen. Også politi og NAV er knyttet tettere opp mot prosjektet enn det som er vanlig når man jobber mot kriminelle i arbeidslivet.

Kilde: TV2.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism