28 juli 2014

Troen på boligmarkedet er tilbake

Fire av ti personer over 18 år forventer at boligprisene vil øke de neste 12 månedene. Dette viser en fersk undersøkelse gjennomført av Opinion i juni 2014. I en tilsvarende undersøkelse fra et halvt år siden oppga 23 prosent det samme, og for ett år siden var andelen 54 prosent. 11 prosent tror på boligprisfall, dette er en nedgang fra 35 prosent for et halvt år siden, og omtrent like mange som på samme tidspunkt i fjor. 37 prosent tror på uendrede priser.

Det er i Nord-Norge at forventningene til boligprisvekst er sterkest. I den nordligste landsdelen forventer 47 prosent at boligprisene vil stige. Sørlandet er landsdelen hvor færrest forventer boligprisvekst, med en andel på 28 prosent. I Oslo er forventningene til boligprisene omtrent som i hele landet sett under ett. 42 prosent i hovedstanden forventer økte priser om 12 måneder.

Tror på  investering i bolig
På spørsmål om en mener det er et godt eller dårlig tidspunkt økonomisk sett for folk flest å investere i bolig nå, svarer 39 prosent at de mener det er et godt tidspunkt. Dette er to prosentpoeng mer enn i undersøkelsen for et halvt år siden. Andelen som mener at nå er et dårlig tidspunkt har i samme periode falt med 11 prosentpoeng, fra 31 til 20 prosent.

Undersøkelsen viser også at 58 prosent mener bolig er den beste langsiktige investeringen for folk flest. Dette er omtrent det samme som i undersøkelsen fra et halvt år siden hvor andelen var 60 prosent. 16 prosent mener bankinnskudd er best, mens tilsvarende andeler for aksjer og obligasjoner er henholdsvis 9 og 3 prosent. 14 prosent svarer «vet ikke».

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism