28 oktober 2014

Ensjøbyen - fra bilby til boliger

Eiendom og byfornyelsesetaten plan for Ensjøbyen.
Illustrasjon: Diiz AS
I 2004 vedtok bystyret i Oslo å utvikle bydelen. Visjonen er å forvandle området med mye næringsvirksomhet til et vakkert bymessig strøk med boliger, grønne lunger og ulike aktivitetsplasser.

Ensjøbyen skal gjennom en totalforvandling – fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli et knutepunkt med 5 000–7 000 nye boliger.

Dette skjer i et samspill mellom private grunneiere / utbyggere av bolig- og næringsprosjekter og Oslo kommune som utbygger av kommunal infrastruktur. Bydelen vil gjennomgå en endring fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli et attraktivt og sentralt område for boliger, arbeidsplasser, handel, service og kultur.

Ensjøbyen skal få et urbant preg, der kvalitet i samspillet mellom det grønne, det blå og det grå er en grunnleggende visjon.

Kilde: Ensjøbyen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism