17 desember 2014

Dødelig dårlig Oslo-luft

Etter sammenligninger av om lag 50.000 dødsfall i Oslo gjennom 10 år, med de dagene hvor Oslo-luften er dårligst, har forskerne dokumentert at det er høyere dødelighet i hovedstaden etter dager med høy forurensning.

Her kan du se hvor luftforurensningen kan utgjøre en helserisiko, på myndighetenes nettsted for luftkvalitet.

«Grenseverdiene for NO2 har vært overskredet kontinuerlig i Oslo siden 2008», skriver ESA i et brev til regjeringen i mars i år. Myndighetene har laget en handlingsplan, men de har også innrømmet at forurensningen neppe kommer ned under EUs grenseverdier for helseskade, før i 2025. Regjeringen risikerer nå å bli trukket for EFTA-domstolen for manglende tiltak.

I 2012 anbefalte Statens vegvesen innføring av lavutslippssoner, slik at kommunene får hjemmel til å legge gebyrer på kjøring av dieseldrevne biler i de mest forurensede områdene. Politikerne har ikke tatt endelig stilling til dette forslaget.

Torsdag blir det debatt i Stortinget om helseskadelig luftforurensing. Ap-representanten Jan Bøhler har meldt en interpellasjon til klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) hvor han spør hva regjeringen vil gjøre for å finne egnede tiltak.

Kilde: VG

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism