28 desember 2014

Superbuss er rimeligere enn trikk

Foto: Mario Roberto Duran Ortiz
Superbuss er et norsk begrep for det som amerikanerne har kalt BRT – Bus Rapid Transit. Det viktigste kjennetegnet på en superbuss er at den går i en egen trasé, men den har også holdeplasser, hyppige avganger, it-systemer og mye annet som gjør at den ligner på trikker og T-baner.

I regjeringens handlingsplan for kollektivtransport går man inn for superbussløsninger i Trondheim og Stavanger, mens Oslo og Bergen skal fortsette utbyggingen av baneløsninger. Superbussen kan kjøre fritt i egen trasé, og mindre busser kan settes inn utenom rushtidene. Det gir både høy kapasitet og høy fleksibilitet. Samtidig er infrastrukturen svært mye billigere enn infrastruktur basert på skinner.

Skal en superbussløsning være effektiv, må den ha en trasé som er mer separert fra annen trafikk enn et kollektivfelt. Ulempen er at det krever areal og det er ikke lett å finne i etablerte byer. Avhengig av bussløsning vil en superbuss bruke det samme eller litt mer areal enn en trikk.

Kilde: tu.no/samferdsel

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism