11 desember 2014

Trondheim kommunes byggeskikkpris 2014

Årets prisvinner, boligprosjektet Presidentveita, viser hvordan nye boligprosjekter i tett by kan bidra både til gode bomiljøer, elegant byreparasjon og byutvikling med kvalitet. Vinnerprosjektet består av to bygninger med 23 gjennomarbeidete leiligheter, felles takterrasser med fantastisk utsikt, og et intimt og vakkert gårdsrom. Prosjektet ligger like ved byens hjerte, Torvet, men er likevel en skjult skatt.

En brann tok med seg deler av den gamle bygningsmassen som var med å gi kvartalet og strøket særpreg. Tilbake sto en trang tomt på middelaldergrunn, med nabobygninger tett på og et stort tre som skulle bevares.

Illustrasjon: Eggen Arkitekter

Trondheimskontoret Eggen arkitekter kom med et vinnerforslag som hadde en form og et uttrykk som var ganske annerledes enn det ferdige prosjektet. Gjennom en lang modningsprosess, der kommunen, fylket og andre parter bidro, ble arkitekturen til. De to bygningene er gjennomarbeidet fra innerst til ytterst; fra fasadene som vender ut mot byen og forholder seg neddempet til byens omgivelser, til det indre gårdsrommet som har en friere utforming med et mer kubisk formuttrykk.

Boligprosjektet Presidentveita beskrives av juryen som et forbilledlig eksempel på hvordan vi i Trondheim kan møte utfordringen med arealknapphet i Midtbyen ved å utnytte ledige, små arealer. Vinneren er et godt eksempel på et infill-prosjekt som forholder seg til en tett, kompleks og verneverdig bysituasjon. Bygningene er utformet med respekt og omtanke for omgivelsene., og gir noe tilbake til byen. Prosjektet har tilført kvalitet til hele området det er en del av. Forhåpentligvis kan dette være et forbildeprosjekt for ledige tomter i hele byen og Midtbyen spesielt.

Foto: Eggen Arkitekter
Historiske omgivelserMed ærverdige Hornemannsgården som nærmeste nabo og Vår frue kirke like ved krever situasjonen en god balansegang i bruk av virkemidler når fasader skal komponeres. Infill-prosjekter i historisk kontekst kan ofte ende opp i enten i ren stilkopiering eller blendende kontrast uten forsøk på samspill. I Presidentveita har man oppnådd et lavmælt og dempet uttrykk uten å være underdanig eller likegyldig ovenfor omgivelsene. Form, farge, størrelse og oppdeling av felt med vindusåpninger gjør at byggene spiller sammen med nabobebyggelsen. Bygningen består mot Vår Frues kirke av et vertikalt og et horisontalt volum, noe som samtidig gir en nedtrapping mot Hornemannsgården. Samtidig er det blant annet lagt inn et godt synlig karnapp med vertikal karakter for å gi den tunge, eksisterende murgården riktig motvekt. De nye bygningene føyer seg inn mellom de eksisterende samtidig som de har en tydelig karakter.

Å bygge nytt i historiske omgivelser er en ansvarsfull oppgave. Dette har Eggen arkitekter mestret godt. I tillegg har Midtbyen fått et tyvetalls svært attraktive leiligheter. Juryen håper dette prosjektet vil gi inspirasjon til andre som skal bygge nytt i en stadig tettere Midtby, og som ønsker å bruke antikvarisk verdifull bebyggelse som en berikelse og ikke en begrensning.

Kilde: Trondheim kommune

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism