06 desember 2014

Uenighet om obligatorisk tilstandsrapport

For to år siden inngikk takstorganisasjonene NTF og NITO-takst og eiendomsmeglerorganisasjonene EIendom Norge og EFF en avtale om at det skulle innføres en obligatorisk tilstandsrapport ved alle boligsalg fra 1. januar 2015. Rapporten skulle bidra til å dempe konfliktnivået i bolighandlene, fordi kjøper fikk bedre informasjon om den tekniske tilstanden til boligen.

Drøyt tre uker før året ebber ut, sier Eiendom Norge at de ikke lenger vil holde avtalen. Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge sier de fortsatt vil jobbe for å bedre rapporter ved boligsalg, men at de ikke vil at den rapporten som takstorganisasjonene har utviklet de siste to årene skal være obligatorisk.

- Det er ordet "obligatorisk" vi ikke kan stå inne for, sier Dreyer.

Finanstilsynet skriver at megler må i hvert enkelt oppdrag konkret vurdere behovet for tilstandsrapport. Dersom selger ikke etterkommer en anbefaling om å innhente tilstandsrapport, vil megler kunne frasi seg oppdraget. Etter omstendighetene kan megler også ha en plikt til dette.

Når det for bolighandel ikke er krav til obligatorisk tilstandsrapport, verken i avhendingsloven eller i eiendomsmeglingsloven, følger det av bestemmelsen om god meglerskikk at en anbefaling om dette må begrunnes i konkrete omstendigheter ved det enkelte oppdrag. Det kan derfor etter Finanstilsynets mening ikke legges til grunn at en generell anbefaling om tilstandsrapporter ved all boligomsetning kan anses som god meglerskikk.

I de aller fleste boligtransaksjoner vil det imidlertid være en fordel for kjøper og selger at boligens tekniske tilstand blir best mulig opplyst. Nytten av en tilstandsrapport må likevel avveies mot kostnadene ved å få den utarbeidet. Finanstilsynet antar at det vil være de tilfeller der megler ikke anser tilstandsrapport hensiktsmessig at kravet til individuell og konkret rådgivning blir viktigst.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism