18 februar 2015

Bergen vedtar køprising

Bystyret i Bergen har vedtatt såkalte tidsdifferensierte bompenger. Ordningen skal innføres i Bergen fra 1. januar neste år.

Bystyret vedtok å forskyve rushtiden med en halv time i forhold til byrådets forslag. Der byrådet mente at rushtiden på ettermiddag burde defineres til tiden mellom 15.00 og 17.00, foreslo KrF, Venstre og Byluftlisten å flytte dette til 14.30 - 16.30. Det forslaget fikk flertall.

Byrådet har imidlertid lagt inn en litt merkelig forutsetning, betegnet som en «selvmordparagraf» av oposisjonen: Dersom det viser seg at det kommer inn mer penger enn forventet, med andre ord at mange fortsatt kjører i rushtiden, så kan man justere ned takstene.

Kilde: Bergens Tidende

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism