14 februar 2015

Det må legges til rette for flytog -til Flesland

Bybanen føres helt inn i den nye avgangshallen på Flesland. Dette er imidlertid snakk om en trikk, som vil bruke nærmere en time fra Bergen sentrum til flyplassen.
Bergen er som mange vet en litt merkelig by, hvor det ofte kan være vanskelig å få gode krefter til å se ting i sammenheng og deretter trekke i samme retning. For tiden holder Bergen kommune på med å planlegge Bybanens ferd til Fyllingsdalen, og i et av høringssvarene tar Rom Eiendom, det statlige eiendomsselskapet under NSB, til orde for at Bergen ikke må se seg blind på bybaneutbyggingen. De advarer mot å ødelegge for det som kan bli flytog fra sentrum til Flesland.

«Bybane til Fyllingsdalen er et godt prosjekt for å satse på økt kollektivtrafikk i bergensområdet. Det er imidlertid ikke det eneste prosjektet som har dette som mål. Det er derfor viktig at ikke de gode prosjektene slår hverandre i hjel, men at man legger til rette for alle prosjekter som drar i riktig retning», heter det i brevet de har sendt til Bergen kommune.

Flesland bygges ut for en trafikk på syv millioner passasjerer i året. En kan like det eller ikke, men at flytrafikken kommer til å øke er uansett hevet over tvil. Flesland er samtidig en god kandidat for en fremtidig godshavn, med tilhørende godsterminal for jernbanen. Gitt at mer gods bør over på skip og bane, er dette i seg selv et viktig prosjekt.

Et tidligere forslag til plassering av godsterminal med jernbanespor i direkte tilknytning til flyplassen på Flesland.
Om kort tid kommer Jernbaneverket med sine forslag til hvor den fremtidige godsterminalen i Bergen kan ligge. Rom Eiendom påpeker at Flesland fort kan bli en anbefalt løsning.Jernbaneverket viser også til at Samferdselsdepartementet har sagt at når man investerer i nye jernbanetraseer, skal det også vurderes om disse kan dekke relevante behov for persontogtrafikk i bergensområdet.

«Vi mener derfor det er viktig at Bergen kommune i planleggingen av nye bybanetraseer legger til rette for både gode bybanelinjer og en mulig flytogforbindelse», skriver Rom Eiendom.

Flytoget til Gardermoen er en suksess, som bør kunne
gjentas - selv i Bergen.
Til BT sier prosjektsjef Jan Arne Kragset i Rom Eiendom at de tror det kan bli reelt med et flytog i Bergen.

- Vi ser at trafikken på Flesland øker, og poenget vårt er at hvis man likevel skal anlegge jernbanespor for godstrafikk, er ikke ekstrakostnaden ved å tilrettelegge for flytog med passasjerer så stor. Da er det viktig å tenke tanken nå, og ikke gjøre vedtak som ekskluderer at dette blir en mulighet i fremtiden, sier han.

Plansjef Mette Svanes i Bergen kommune er foreløpig sparsom med kommentarene til brevet fra Rom Eiendom, men sier at det i utgangspunktet ligger utenfor planprogrammet å planlegge flytog i denne sammenheng.

Kilde: Bergens Tidende

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism