07 februar 2015

Houens arkitekturpris til seks byggverk

Houens Fonds Diplom regnes som Norges fremste arkitekturpris og deles ut av Kulturdepartementet og Norske arkitekters landsforbund (NAL). Kulturminister Thorhild Widvey og NALs president Kim Skaara delte 20. januar 2015 ut arkitekturprisen til seks prisvinnere.

Diplomet utdeles etter innstilling fra styret i Norske arkitekters landsforbund. I retningslinjene heter det at prisen kan tildeles «arkitekt for utkast til bygninger og ferdig oppførte bygninger eller bygningsgrupper, og annen fysisk formgivning, som er fremragende, selvstendige og arkitektonisk gjennomførte arbeider». 

Houens Fonds Diplom er en æresbevisning som det ikke følger penger med, men det aktuelle byggverket blir prydet med en bronseplakett. Et arbeid kan tildeles pris tidligst to år etter at det står ferdig. Anton Christian Houen (1823–1894) var en norsk forretningsmann som gjorde stor suksess i utlandet. Han opprettet flere legater og fond innen kultur og forskning.

Houens Fonds Diplom 2015 går til:
Les bedømmelsesutvalgets begrunnelse

Kilde: NAL

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism