12 februar 2015

Tillatelse til 3 200 færre nye boliger

I 2014 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 27 250 boliger, 10,5 prosent færre enn i 2013. Akershus og Rogaland gav igangsettingstillatelse til flest boliger.

I de to fylkene ble det gitt tillatelse til henholdsvis 3 620 og 3 406 boliger. Akershus ligger også som nummer en når det gjelder antall blokkleiligheter, med 1 675, etterfulgt av Sør-Trøndelag med 1 363.
Andre bygg enn bolig på samme nivå som i 2013

Det ble i 2014 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 5,3 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Dette er om lag på samme nivå som året før. Av dette utgjorde fritidsbygninger, boliggarasjer m.m. 1,4 millioner kvadratmeter.

De resterende 3,9 millioner kvadratmeterne var til næringsformål, en økning på vel 3 prosent fra 2013, Industri- og kontorbygg stod for mer enn halvparten av næringsbyggene.
Færre fritidsbygninger

Det ble gitt igangsettingstillatelse til 5 800 nye fritidsbygninger i 2014. Det er en nedgang på 7,5 prosent fra forrige år. Man må ti år tilbake for å finne et lavere tall. Det er i Buskerud det er registrert flest igangsettingstillatelser med i alt 654 fritidsbygninger, etterfulgt av Hedmark og Oppland med henholdsvis 578 og 576 fritidsbygninger.

Kilde: SSB

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism