08 april 2015

Bymotorveien som kunne rasert OsloDa bilsalget ble frigitt 1. oktober 1960, fikk Oslo sin første generasjon av pendlere. Resultatet ble betydelige trafikkproblemer, og Oslo byplankontor sendte en delegasjon til USA. De fant inspirasjon, og i 1965 la byplankontoret frem «Transportanalysen for Oslo-området». Forslaget innebar en inntil 12-felts motorvei tvers igjennom det sentrale Oslo

Trafikken inn til sentrum ble tegnet opp gjennom Frognerparken, noe som førte til at Frognerparkens venner ble stiftet. Et stort treetasjes fordelingskryss på Olaf Ryes plass skulle sende trafikken i to brede løp gjennom og ut av byen østover, så også i Østkantens lokalmiljøer samlet folk seg i protest.

Planen overlevde ikke oljekrisen i 1972/73, men man rakk å få reist Bispelokket, Nylandsveien og Nylandsbrua. Nå er Bispens rundkjøring vekk, men Nylandsbrua og Nylandsveien står der fortsatt som skjemmende og skremmende innslag etter den 1960-tallsbrutale veiløsning og minner om den 50 år gamle feilslåtte Bymotorveiplanen.
Foto: AF-gruppen, før rivingen av Bispelokket,


Kilde: osloby

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism