12 mai 2015

Fornybarnæringenes drømmeløft

Hvilke ambisjoner har fornybarnæringene frem mot 2050, og hva skal til for å komme dit? Det er spørsmålene vi tar opp i denne rapporten. Rapporten er et innspill til Innovasjon Norges Drømmeløft - et prosjekt som har til hensikt å samle ideer og innspill til norsk innovasjon og omstilling.

Rapporten presenterer resultatet fra Klimastiftelsens rundebordmøte om fornybarnæringene hos Innovasjon Norge 24. mars 2015, samt en ekspertpanelundersøkelse som ble gjennomført i samme periode.Noen aktører har også sendt inn skriftlige innspill som har blitt oversendt Innovasjon Norge.
Kilde: Norsk Klimastiftelse

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism