14 mai 2015

– Konsulentsvada og irrelevante framtidsscenarioer

Samferdselsdepartementet forbereder Nasjonal Transportplan 2018–2027. Alle berørte transportetater er bedt om å utføre analyser og beskrive utfordringer og behov i infrastrukturen i et lengre perspektiv på sine områder. Kystverket har sendt inn en perspektivanalyse det kaller: «Framtidsbilder fram mot 2050».

– Det er reinspikka konsulentvrøvl. Det er en parodi. Kystverket har leid inn et konsulentselskap og lekt seg med masse framtidsmodeller. Jeg unner dem en lekende og kreativ prosess, men det vi trenger nå er et kystverk som gjør en grundig analyse og løser et samfunnsoppdrag med å få mer gods på sjøveien. I stedet har de i opptakten til en ny nasjonal transportplan levert et fullstendig ubrukelig dokument, sier Tord Dale, daglig leder i Maritimt Forum.
.
Både i dokumentet til Statens vegvesen og i Jernbaneverkets perspektivanalyse, er det gjort nitide beregninger av trafikkvekst, kartlagt flaskehalser og laget detaljerte forslag til utbygginger og investeringer ut fra behovene de ser.

Detalj- og konkretiseringsgrad er på et nivå prester og profeter vil trives, mens ingeniører og dem som vil bygge og bruke havner, fremme skipsfart og maritime transportløsninger, finner lite matnyttig.
– De taper egentlig ikke konkurransen mot vei og jernbane, de stiller rett og slett ikke til start, sier Dale. Han har selv jobbet i konsulentbransjen og har erfaring som statssekretær i den rød-grønne regjeringen.

– Det er bred politisk enighet om at vi må få mer gods over på skip. Da må Kystverket benytte sjansen. De må være konkrete. Det foreligger masse analyser og data og vi kjenner til flaskehalser. Det må Kystverket gripe fatt i, sier Dale til TU.

Kilde: tu.no/industri

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism