20 mai 2015

Statoils vil klimateste av alle prosjekter

Statoils generalforsamling vedtok i dag, med støtte fra staten som største eier, at Statoil skal stressteste porteføljen opp mot klimamålene.

- Dette er en seier for alle som ønsker Statoil ut av Arktis, tjæresand og boring på dypt vann. Ny forskning har vist at dette er ressurser som aldri kan utvinnes, dersom vi skal ta klimamålene på alvor. En grundig stresstest av Statoils portefølje og satsingsområder vil vise et enormt behov for omstilling av Statoil. Dette betyr at høyrisikosatsinger som tjæresand, utvinning av olje i Arktis og på dypt vann må ut, sier leder for Greenpeace i Norge, Truls Gulowsen.

Vedtaket om stresstesting av Statoils portefølje er basert på et aksjonærforslag fra Greenpeace og WWF.

Forslaget som nå er vedtatt innebærer evaluering av:
  • Utslipp fra operasjoner i dag og hvordan selskapet kan redusere utslipp
  • Statoils eiendeler, både i drift og reserver, knyttet til Det internasjonale energibyråets klimascenarioer.
  • Hvordan bonusprogrammene til selskapets ledelse tar hensyn til et lavkarbonsamfunn.
  • Lobbyvirksomhet knyttet til klimalovgivning.
Les hele vedtaket her.

- Dagens vedtak gir den nye Statoil-sjefen Eldar Sætre et solid mandat til å videreutvikle Statoil i fornybar retning. Det vil innebære å kutte ut dyre og klimaskadelige satsinger på dypt vann og i Arktis, i tillegg til den kanadiske tjæresanden. Det gjenstår å se om han tør og vil benytte seg av denne muligheten, sier Karoline Andaur, fungerende fagsjef i WWF.

Kilde: WWF Norway

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism