27 juli 2015

Lokkepriser fungerer ikke

Selger taper store summer ved å sette prisantydning under verditakst. Det viser en masteroppgave ii samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. I oppgaven har Anders Skjærholt sett på hvilken effekt prisantydning på boliger har i boligmarkedet i Oslo.

Funnene i Skjærholts masteroppgave viser at bruk av lokkepriser har en negativ effekt på salgsprisen. Jo større underprising det er satt, desto lavere salgspris har boligene oppnådd: For hver krone prisantydning settes under verditakst taper selger mellom 60 og 90 øre.

Skjærholt har kontrollert for takst, areal, størrelse, bydel, år og tidspunkt boligene er solgt.

- Jeg kan ikke med hundre prosent sikkerhet si at det ikke er andre egenskaper ved disse boligene som gjør at de får en høyere gjennomsnittlig pris enn andre tilsvarende boliger, understreker han.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism