03 august 2015

Mener bygg og anlegg snart blir større enn olje

Bygg- og anleggsnæringen kan ta over som «Norges største næring» i løpet av to år skal vi tro prognoser DN har fått av Insenti, basert på Statistisk sentralbyrås (SSB) strukturstatistikk for bygg- og anleggsvirksomhet.

SSB-forsker Ådne Cappelen  viser til at 239.000 sysselsatte i den norske økonomien kan knyttes til petroleumsnæringen, mens det i bygg og anlegg er rundt 200.000. Cappelen påpeker samtidig at noen sysselsatte innenfor oljetilknyttet virksomhet vil være ansatte innenfor bygg og anlegg.

Ifølge Cappelen vil anleggsnæringen ha gode tider i mange år fremover, fordi det fortiden satses stort på transportinfrastruktur i Norge.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism