14 september 2015

Bymiljøer i Oslo kan raseres

Neste onsdag skal Oslo bystyre vedta en ny kommuneplan som åpner for 120.000 nye boliger fram mot 2030.  Planen legger opp til store «utviklingsområder» i indre by. Her kan det bygges høyhus på inntil 30 meter, og det legges opp til at utbyggere kan få bygge raskt og slippe detaljregulering og politisk behandling av saker. I disse områdene ligger det imidlertid 800 verneverdige bygg som nå vil stå med svekket vern, ifølge Byantikvaren.

Noen utvalgte områder i Oslo har blitt definert som verneområder i kommuneplanen. Det presiseres at utbygging ikke skal ha vesentlig negativ virkning for disse. Men fortsatt står 3070 verneverdige bygg utenfor, ifølge Byantikvaren.

Samtidig som byrådet åpner for enklere byggeprosesser, vil det oppheve rundt 500 eksisterende reguleringsplaner. Planene angir blant annet hvor høyt og på hvilken måte man kan bygge i området rundt. Flere av planene inkluderer bygg eller områder som er vedtatt bevarte. Disse skal fortsatt bevares, men Ap, MDG og SV vil ikke oppheve planene uten videre.
Teglverkene er borte, men murbyen i Oslo lever videre, enn så lenge. Her Øvre foss teglverk, ca. 1880. I 1844 var verket landets største med fem ovner og nærmere 60 sysselsatte. Etter at verket ble revet i 1880-åra, overtok Foss bryggeri tomta (1898). FOTO: UKJENT/OSLO MUSEUM

Det er dagens bystyre som skal vedta kommuneplanen på sitt siste møte 23. september.

Kilde: Klassekampen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism