30 oktober 2015

Regjeringen med egen gründerplan

Regjeringen vil bruke mer enn 400 millioner kroner på å gjøre Norge til et bedre gründerland. Enklere tilgang på penger, kompetanse og nettverk er blant grepene i regjeringens nye gründerpolitikk.

Norge skal være et godt land å starte og utvikle nye bedrifter i.Vi må legge til rette for nye arbeidsplasser både på kort og lang sikt. Derfor trenger vi flere gode gründere som starter nye og lønnsomme bedrifter, sier næringsminister Monica Mæland (H). 

Næringsministeren og finansminister Siv Jensen deltok i dag på åpningen av Oslo Innovation Week, Europas viktigste innovasjonskonferanse. Der presenterte de regjeringens gründerplan; Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser. I planen vil regjeringen bruke mer enn 400 millioner kroner på å gjøre Norge til et bedre gründerland. Dette er en del av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016.

– Denne regjeringen har prioritert gründere fra dag én. Vi har gjennomført skattekutt som fremmer vekst. I tillegg har vi styrket ordninger som hjelper gründere i startfasen, som etablerertilskuddsordningen, pre-såkornfond og såkornfond. Nå legger vi fram en plan som presenterer vår største satsing på gründere, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Næringslivet må forberede seg på tøffe omstillinger i tiårene framover. En voksende befolkning vil trenge jobb, og Norge får flere eldre å forsørge. Oljeaktiviteten vil gradvis bli en mindre viktig drivkraft i norsk økonomi. Og Norge skal omstille seg til et mer klimavennlig lavutslippssamfunn.

– Mange av bedriftene som skal gå foran i omstillingen er ennå ikke etablert. Derfor er det avgjørende at Norge er et godt land å starte og utvikle ny virksomhet i. Gründerplanen viser hvordan regjeringen vil løfte gründere som jobber med å etablere nye bedrifter og bringer Norge fremover, sier Monica Mæland (H)

Regjeringen vil bl.a.
  • Styrke ordningen for pre-såkornfond med 100 millioner kroner i 2016. I et pre-såkornfond delfinansierer staten prosjekter sammen med private investorer. Ordningen skal føre til at private aktører investerer i unge, innovative bedrifter.
  • Styrke etablerertilskuddsordningen med 150 millioner kroner. Ordningen gir tilskudd til gründere som har nye ideer med stort potensial.
  • Skape møteplasser som samler gründere, kompetanse og kapital. Bruke 30 millioner kroner til å styrke Innovasjon Norges tjenester rettet mot gründere, blant annet mentorordningen, og støtte aktiviteter som fremmer gründerskap i næringsklynger.
  • Styrke Forny2020-programmet med 90 millioner kroner. Programmet gir støtte til nystartede bedrifter, og har som mål å gjøre resultater fra offentlig forskning om til salgbare produkter.
  • Opprette en stipendordning for studenter og stipendiater som ønsker å bli gründere. Ordningen skal prøves ut i 2016 og får en ramme på 25 millioner kroner innenfor Forny2020.
  • Fremme innovasjon og gründerskap ved å gi 10 millioner kroner til Idélab, et program som skal bidra til nyskaping gjennom teknologi- og kompetanseoverføring mellom sektorer.
  • Lansere Vekst, et program for å mobilisere lovende gründere som ellers er underrepresentert blant norske gründere i dag.
  • Forenkle regelverket for oppstartsbedrifter og kontakten med det offentlige.
  • Styrke Nasjonalt program for leverandørutvikling med 10 millioner kroner. Programmet skal bidra til at offentlige innkjøp bidrar til innovasjon og gründerskap.
  • Vurdere ulike virkemidler for å styrke insentivene til ansattes medeierskap, deriblant aksjer og opsjoner til ansatte.
Deler av satsingene inngår i regjeringens særskilte tiltakspakke for økt sysselsetting for 2016.

Les regjeringens gründerplan "Gode ideer - fremtidens arbeidsplasser".

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism