04 november 2015

«House of Commons» på Løvebakken

Foto: svennevenn
Marianne Heskes kunstverk «House of Commons» er et småkårshus fra 1800-tallet. Huset sto opprinnelig ved Elvestadkrysset i Hobøl kommune. Det ble ekspropriert av Statens vegvesen i forbindelse med utbyggingen av E18 gjennom Østfold.

Kunstneren Marianne Heske reddet huset fra å bli revet, og med tillatelse fra Stortingets presidentskap ble det gjenreist på Eidsvolls plass foran Stortinget. Der vil det bli stående midlertidig frem til nyttår.

– Dette huset setter ikke bare Stortinget i perspektiv, det setter også vår tid i perspektiv. Det er en flott ansats før vi til neste år skal feire stortingsbygningens 150–årsjubileum, og gjennom det skal forsøke å sette vårt demokratiske liv inn i en større dimensjon, sa stortingspresident Olemic Thommessen før han klippet snoren og åpnet «House of Commons».

Heskes kunstprosjekt er en del av Oslo kommunes kunstprosjekt Oslo Pilot. Stortinget disponerer Eidsvolls plass, og har en avtale med Norsk billedhuggerforening om temporær utstilling av kunst.

Kilde: stortinget.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism