02 desember 2015

Bærum kommunes arkitekturpris

Bærum kommunes arkitekturpris for 2015 tildeles Moseng Poulsen arkitektur AS for Strømstangveien 7G.

Boligen har en klar og synlig karakter med særpreget materialbruk. Den murt førsteetasjen har fine overganger mellom ute og inne. Fallende terreng og vid utsikt mot øst og stillferdig og intimt mot vest.

Første etasjes harde flater er godt balanserte mot treverket i andre etasjes interiør og eksteriør. De umalte treflatene og den gjennomarbeidete detaljeringen gir et nesten tilbakeskuende preg, men først og fremst sjeldent gode bokvaliteter.

Kilde: Bærum kommune

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism