05 januar 2016

Innfører datokjøring i Bergen

Foto: Prillen
I dagene frem til og med lørdag er det varslet perioder med høy luftforurensing i Bergen. Kommunen har siden søndag oppfordret innbyggerne til å la bilen stå og unngå vedfyring, samt bedt Vegvesenet og havnen om å gjennomføre tiltak. Men store deler av tirsdag var luftforurensingen fortsatt på oransje nivå.Byrådet i Bergen har fattet vedtak om å innføre datokjøring fra onsdag klokken 06.00 til fredag klokken 22.00, eller til faren for overskridelser er over. Forbudet omfatter all kjøring innenfor den ytre bompengeringen.

Biler med tre eller flere personer får lov til å kjøre alle dager. Kjøring knyttet til liv og helse, samt elbiler, hybridbiler, kjøretøy benyttet til næringsvirksomhet eller offentlig tjeneste, utrykning, pasienttransport og biler som brukes av funksjonshemmede er også unntatt fra datokjøringen. 

– Vi har forsøkt alt annet. Jeg har stor forståelse for at datokjøring er en stor ulempe for mange som er avhengige av bilen, men vi er nødt til å hindre at bergensere blir alvorlig syke, sier byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism