22 februar 2016

45 000 kroner i gebyrforskjell for boligbyggere

Foto: reverent
Å få en byggesøknad gjennom kommunebyråkratiet, kan koste fra null til over 45 000 kroner, avhengig av hvilken kommune du bor i. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid kan variere fra 3 dager til 150 dager. Forbrukerrådet er overrasket over de store forskjellene.

Å bygge bolig er vår største investering, og tusenlappene begynner å fly lenge før første spadetak. Forbrukerrådet har sett på tall fra SSB og undersøkt hva det koster å få byggetillatelse til en enebolig i alle landets kommuner. Kommunenes gebyr spenner fra 0 til 45 500 kroner. Gjennomsnittet for landet er rett i underkant av 11 000 kr.

– Det spesielle med slike gebyrer er ikke bare at de er høye, men at de varierer voldsomt fra kommune til kommune, selv om reglene tilsier at kommunene ikke kan kreve mer enn det koster å behandle søknaden. Tar noen kommuner seg altfor godt betalt? undrer Anne Kristin Vie som er Forbrukerrådets fagdirektør for offentlige tjenester og helse.

Ni av de ti dyreste kommunene for byggesaksbehandling ligger rundt Oslo, men også i og rundt Trondheim ligger byggesaksgebyrene i den øvre delen av prisskalaen.

Klæbu, Skaun, Trondheim og Orkdal har alle byggesaksgebyr på over 20 000 kroner. Dyrest av alle er Nittedal med et gebyr på 45 500 kroner. Nittedal er 7200 kroner dyrene enn neste kommune, som er Lørenskog. I fire kommuner er det derimot helt gratis å søke om byggetillatelse.

– Resultatene viser ekstremt store forskjeller, både nasjonalt og internt i fylkene. Det er åpenbart at en del kommuner velger å subsidiere byggesaksbehandlingen for å stimulere til økt bosetting. For forbrukerne kan det imidlertid virke urimelig at det skal være mange ganger dyrere å bygge i én kommune fremfor i nabokommunen, sier fagdirektør Vie.

Det er også svært store variasjoner mellom kommunene i hvor lang tid det tar å få behandlet en byggesøknad. Ifølge regelverket skal alle byggesøknader være ferdig behandlet innen 12 uker, men mange kommuner bruker lengre tid. I 16 kommuner er gjennomsnittlig saksbehandlingstid lengre enn 12 uker.

I Smøla som er landets tregeste kommune, tar det gjennomsnittlig over 21 uker å få behandlet en byggesøknad. I tillegg til å være dyrest i landet, så er Nittedal også en av de kommunene i landet med lengst saksbehandlingstid. I Eide og Leirfjord derimot, vil en søknad normalt være ferdigbehandlet på kun tre dager.

– Vi har forståelse for at saksbehandlingstiden kan variere noe fra kommune til kommune, men når gjennomsnittlig saksbehandlingstid varierer fra 3 til 150 dager, er det grunn til å stille spørsmål ved arbeidsrutiner i de tregeste kommunene. Når noen av de tregeste også er de dyreste, slik som Nittedal, er det lite forbrukervennlig, sier Vie.

Tidligere kommunetester som Forbrukerrådet har gjennomført, viser også at kommunene ikke gir brukerne informasjon om den faktiske saksbehandlingstiden på byggesak.

– Å planlegge et byggeprosjekt kan være komplisert. Det blir ikke enklere når kommunene ikke en gang kan informere om forventet saksbehandlingstid. Kommunene henviser som regel kun til fristene i regelverket, selv om disse ofte ikke overholdes. Kommunene kjenner til den faktiske saksbehandlingstiden, men brukerne får ikke vite det, sier Vie.

Forbrukerrådet undersøkte byggesaksbehandling i kommunene også i 2010. Den gangen var det 26 000 kroner som skilte billigste og dyreste kommune. Forskjellene i gebyrer har med andre ord økt markant siden 2010. Dette til tross for at det i februar 2014 kom nye retningslinjer til kommunene for å fremme en god og ensartet praksis for beregning av selvkost på et tjenesteområde.

– Vi var nysgjerrige på om retningslinjene hadde bidratt til å utjevne forskjellene mellom kommunene. Når det nå viser seg at det motsatte er tilfellet, er det naturlig å spørre om retningslinjene følges, sier fagdirektøren.

Kilde: Forbrukerrådet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism