16 februar 2016

En ny geologisk epoke, preget av mennesker

Holocen er altså den geologiske epoken vi befinner oss i. Spørsmålet er om den nå er over, bare 11.700 år etter at den starta. Den såkalte Antropocen-arbeidsgruppa har kommet fram til at mennesket har forandra Jorda så mye at det rettferdiggjør innføringa av en ny geologisk epoke.

– Forandringene som har skjedd de siste åra er like voldsomme som de som skjedde da den siste istida slutta. Dette er svære greier, sier Colin Waters, en av forfatterne bak studien, til Guardian.

Antropocen-arbeidsgruppa er nedsatt av Subcommission on Quaternary Stratigraphy, som igjen er en underavdeling av International Commission on Stratigraphy. Sistnevnte sitter med makta, det er de som bestemmer om noe skal forandres i den geologiske tidsskalaen.

I rapporten fremhever antropocen-arbeidsgruppa de viktigste forandringene:

  • Vi produserer enorme mengder plast, veldig mye av dette ender opp i havet og på søppelfyllinger. Det brytes svært sakte ned, og vil sannsynligvis kunne dukke opp som fossiler i fremtida.
  • Kunstgjødsel har ført til nitrogen- og fosforinnholdet i jorda er dobla i løpet av det siste århundret.
  • CO2-konsentrasjonen i atmosfæren har økt med omtrent 120 deler per million siden den industrielle revolusjon.
  • Aluminium, som nesten ikke finnes i naturen, har vi nå mengder av. Den globale produksjonen har økt med 98 prosent siden 1950.
  • I løpet av de siste 20 åra har vi lagd 25 billioner tonn betong. 25 billioner tonn.
  • Vi har forandra mer enn halvparten av Jordas landoverflate med blant annet veier, bygninger og jordbruk.
  • De siste seksti åra har vi bygd omtrent én stor demning hver dag på verdensbasis. Dette forstyrrer blant annet sedimenttilførsel til havene.
  • Isotoper av radioaktivt nedfall fra atomprøvespregninger på midten av 1900-tallet vil kunne spores over hele Jorda i hundretusenvis av år.
  • Arter utryddes i stadig høyere tempo, mange argumenterer for at vi er på vei mot den sjette masseutryddelsen.
Henrik H. Svensen, geolog ved UiO, har i et debattinnlegg i Vagant tatt til orde for at antropocen bør innføres, der han blant annet skriver at "antropocen-begrepet skaper en ny forståelse av jordens skjøre dynamikk".

Kilde: NRK - Viten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism