18 februar 2016

Mer liv i Kvadraturen

Illustrasjon: Atelier Oslo og Kima Arkitekter
I 2009 vedtok det forrige byrådet handlingsplanen "Ny giv for Kvadraturen – handlingsplan 2009-2014-2024". Målet var å gjøre Kvadraturen til et mer levende sted.

Rapporten slår fast at det er et stort potensial for boliger i Kvadraturen - og skisserer også hvilke gårder som kan egne seg for dette.

I handlingsplanen fra 2009 står det:
  • En større andel boliger vil føre til mer variasjon
  • Flere beboere vil bidra til mer byliv på kveldstid og skape trygghet.
  • Flere beboere vil føre til lengre åpningstider i områder og nye typer tilbud.
Rapporten peker på at det har vært mange boliger i området før: "Det faktum at en større del av bebyggelsen tidligere har rommet boliger, legitimerer ytterligere tilbakeføring av også bevaringsverdig bebyggelse".

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism