14 februar 2016

Modulbygg er bedre enn sitt rykte

I Bergen står verdens høyeste trehus bygget av moduler. Og huset har naturligvis fått navnet "Treet"..
Å bygge hus med moduler er effektivt og økonomisk, og trenger ikke forhindre kvalitet, spennende løsninger og god design, konkluderer en ny SINTEF-rapport, laget på oppdrag for Husbanken. Forskerne har intervjuet byggherrer, arkitekter, utbyggere, entreprenører, driftspersonell, byggherreombud, beboere og byggeiere for å kartlegge fordeler og ulemper med modulbygging.

Modulbyggnæringen i Norge hadde en vekst i omsetning fra 1,4 milliarder kroner i 2002 til 3,9 milliarder i 2008. Den hadde en nedgang i forbindelse med finanskrisen I 2009, men i 2012 var omsetningen igjen opp i 4 milliarder kroner.

– Rapporten viser at modulbygg ikke har fortjent sitt dårlige rykte. Med en god byggeprosess kan modulbygg være vel så bra som plassbygd, sier forsker i SINTEF Anders-Johan Almås.

En stor fordel med å bygge med moduler er at de produseres innendørs med forutsigbare og oversiktlige forhold. Under modulproduksjonen kan man lage ferdig inventar i rommene, med fliser og interiør. Dersom man støper grunnmur på byggetomten samtidig som modulene produseres vil man kunne montere tette bygg på noen få dager. Vårt klima, supplert med forventede klimaendringer, gjør at det vil være fornuftig å satse mer på modulbygg, tror Almås.

Ulempen med modulbygg er at det er vanskelig og kostnadsdrivende å gjøre endringer på byggeplass, noe som er lettere for plassbygde løsninger.

Kilde: Gemini.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism