27 mars 2016

Gjør biologisk materiale om til drivstoff

Katalyse kan omdanne alle organiske stoff til drivstoff. Norske Quantafuel har patentert en katalysator som gjør jobben effektivt i små anlegg og med høy virkningsgrad. De første minifabrikkene er nå solgt til Mexico og England.

Prosessen er i prinsippet velkjent:Den totale mengden plastavfall i Norge er vanskelig å anslå, men tall fra SSB kan tyde på at den ligger på rundt 600.000 tonn årlig. Det betyr at det ville trengs rundt 30 av Quantafuels anlegg for å ta seg av alt sammen og konvertere alt til diesel.

– På verdensbasis produseres det rundt 300 millioner tonn plast fra 600 millioner tonn råolje årlig. Etter noen år blir det meste til avfall. I Mexico City, hvor vi snart skal starte opp det første anlegget, havner alt på fyllinger. I den grad man bruker plast til noe fornuftig rundt om i verden så er det som brennstoff i varmekraftverk, mens vi gjenbruker oljen i plasten i et høyverdig drivstoff, sier Kjetil Bøhn som er adm. direktør i Quantafuel.

Det hele lar seg i og for seg realisere i form av "hjemmebrenning":Kilde: Tu.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism