13 april 2016

Ber NAL åpne krigsarkivet

I 1995 overleverte NAL sitt arkiv fra krigen til Riksarkivet. Dokumentene som angår krigsoppgjøret er levert i forseglede mapper og kan bare åpnes etter avtale med NAL, i og med at dette er et privat arkiv. Disse mappene har ikke vært åpnet siden 1945.

I 2006, etter henvendelse fra en forsker om innsyn i arkivet, vedtok styret i NAL en liste på fem-seks regler for innsyn. Seks år senere ba Nicholas Møllerhaug om innsyn i arkivet, og i Grung-biografien beskrives detaljert hvordan han forsøkte å få tilgang til NALs arkiv og at han ble bedt om å underskrive en kontrakt. Blant betingelsen for innsyn var følgende: «Omtalte personer eller familier skal ikke navngis» og «Rettsoppgjøret står fast, dvs. materialet kan ikke benyttes til å renvaske tidligere medlemmer».

Møllerhaug skrev ikke under på avtalen, men fikk i stedet tilgang til materialet via det private arkivet til Anders Nordtvedt, som satt i NALs landsstyre for Bergen Arkitektforening (BAF) under behandlingen av krigsoppgjøret. I boka gjengir han navnene på alle dem som fikk tidsbegrenset straff. I tillegg gjengir han deler av begrunnelsene for å straffe enkelte arkitekter. Dette gjør han for å gi et inntrykk av hvordan Leif Grung ville blitt behandlet i NALs straffeprosess: «Det er først med å få innsyn i krigstida til andre arkitektar at ein kan vite kva straff han ville fått.»

Pål Stephensen, administrerende direktør i NAL, sier til Arkitektnytt at saken, i lys av debatten som har oppstått, vil bli satt opp til behandling på NALs neste styremøte, 15. juni.

Kilde: Arkitektnytt

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism