16 april 2016

Bør alle nye hus bygges med takvinkel mot sør?

Radikalt selvfølgelig, men en kan jo se for seg at orientering mot solen blir en parameter når et hus skal bygges.


Basert på takvinkelen og retningen så har solkart.no fargelagt alle tak i Norge basert på hvor mye solenergi den aktuelle flaten kan fange opp av sola på årsbasis. På fargeleggingen har vi ikke tatt hensyn til lokale skyggeforhold.

Solkart.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism